Het bestuur van VC Zwolle bestaat uit zes personen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid, de samenhang en de continuïteit van VC Zwolle.

Twee of drie keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de ALV wordt het voorgaande seizoen besproken, de Jaarrekening ter goedkeuring aangeboden en instemming gevraagd met het beleid en de nieuwe Begroting.

 

Samenstelling van het bestuur:

 

 

Gert van Driel – Voorzitterimg_7836

✉ voorzitter@vczwolle.nl

☏ 038 – 4548289

 

 

 

 

Marga Goederee – Secretaris a.i.

✉ secretaris@vczwolle.nl

 

Bestuurslid Geldzaken  = vacature

✉  geldzaken@vczwolle.nl

 

Esclarmonde Schuijs – Bestuursleden Jeugdzaken a.i.

✉ jeugdzaken@vczwolle.nl

 

Fons Mensink – Bestuurslid Communicatie a.i.

✉ communicatie@vczwolle.nl

☏ 038 – 4537491

 

Marcel Nederhof — Bestuurslid Technische zaken

✉ technischezaken@vczwolle.nl

☏ 06 – 16286724