Het bestuur van VC Zwolle bestaat uit zeven personen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid, de samenhang en de continuïteit van VC Zwolle.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de ALV wordt het voorgaande seizoen besproken, de Jaarrekening ter goedkeuring aangeboden en instemming gevraagd met het beleid en de nieuwe Begroting.

 

Samenstelling van het bestuur:

 

Henk van Dijk – Voorzitter

✉ voorzitter@vczwolle.nl

☏ 06 -12282839

 

Koen Breet – Secretaris

✉ secretaris@vczwolle.nl

 

Henriët Winters – penningmeester

✉  geldzaken@vczwolle.nl

☏ 06 -19668568

 

Ton Mekel – Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

✉ vrijwilligerszaken@vczwolle.nl

 

Sanne Verweij – Bestuurslid Communicatie

✉ communicatie@vczwolle.nl

 

Gerard van Vliet – Bestuurslid Technische zaken

✉ technischezaken@vczwolle.nl

 

Anouk van Wijk – Bestuurslid Technische zaken

✉ jeugdzaken@vczwolle.nl