Het bestuur van VC Zwolle bestaat uit zes personen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid, de samenhang en de continuïteit van VC Zwolle.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de ALV wordt het voorgaande seizoen besproken, de Jaarrekening ter goedkeuring aangeboden en instemming gevraagd met het beleid en de nieuwe Begroting.

 

Samenstelling van het bestuur:

 

Koen Breet – Voorzitter

✉ voorzitter@vczwolle.nl

☏ 06 -24988902

 

Yaniek Boonstra – Secretaris

✉ secretaris@vczwolle.nl

 

Henriët Winters – Penningmeester

✉  geldzaken@vczwolle.nl

☏ 06 -19668568

 

Ton Mekel – Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

✉ vrijwilligerszaken@vczwolle.nl

 

Sanne Verweij – Bestuurslid Communicatie

✉ communicatie@vczwolle.nl

 

Michäel IJsselstein – Bestuurslid Technische zaken

✉ jeugdzaken@vczwolle.nl