Het bestuur van VC Zwolle bestaat uit zeven personen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid, de samenhang en de continuïteit van VC Zwolle.

Twee of drie keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de ALV wordt het voorgaande seizoen besproken, de Jaarrekening ter goedkeuring aangeboden en instemming gevraagd met het beleid en de nieuwe begroting.

 

Samenstelling van het bestuur:

 

Henk van Dijk – Voorzitter

✉ voorzitter@vczwolle.nl

☏ 06 -12282839

 

Eveline Stevens – Secretaris

✉ secretaris@vczwolle.nl

 

Rini Kamp – Penningmeester

✉  geldzaken@vczwolle.nl

 

Anouk van Wijk – Bestuurslid Jeugdzaken

✉ jeugdzaken@vczwolle.nl

 

Fons Mensink – Bestuurslid Communicatie

✉ communicatie@vczwolle.nl

☏ 038 – 4537491

 

Hans Maarsen — Bestuurslid Technische zaken

✉ technischezaken@vczwolle.nl

☏ 06 – 46790410

 

Ton Mekel – Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

✉ vrijwilligerszaken@vczwolle.nl