Eén vereniging ben je SAMEN (komst)

Brandbrief van het bestuur   

 

Een vereniging ben je SAMEN (KOMST)

 

Dinsdag 28 september a.s. – 19:45 uur  – Landstede Sportcentrum

 

 

Die avond vervallen alle trainingen en gaan we samenwerken aan de toekomst van VC Zwolle

 

 

Beste leden/ ouders van leden van VC Zwolle,

 

Het is alweer twee maanden geleden dat we in de VC Zwolle Nieuwsbrief en op andere plekken hebben aangegeven dat er meer vrijwilligers nodig zijn voor de taken/activiteiten die ervoor nodig zijn om met z’n allen een vereniging te kunnen zijn: ”we hebben daarom met spoed nieuwe verse krachten nodig om goed voorbereid aan de start te staan van het nieuwe seizoen.”

 

Deze oproep werd een aantal keer eerder gedaan, maar dat leverde niet voldoende op. Als zich geen leden aanmelden voor cruciale en belangrijke functies kunnen wij als bestuur niet voldoen aan het goed besturen van VC Zwolle.

 

Daarom willen we als bestuur op dinsdag 28 september met alle leden praten over de cultuur binnen de vereniging waarin een tendens is ontstaan waarbij het steeds moeilijker lijkt te zijn om vrijwilligers te vinden.

 

Zo hebben we enorm veel moeite moeten doen om trainers te vinden voor onze teams en dan zijn nog niets eens alle ploegen voorzien van een trainer. Ook moeten we het tot op heden zonder secretaris en penningmeester doen!  We kampen nog steeds structureel met een tekort aan organiserende en niet incidentele vrijwilligers, waardoor een aantal vaste vrijwilligers en de vrijwilligers die wel het initiatief hebben genomen om zitting te nemen in een commissie of het bestuur, onevenredig zwaar worden belast.

 

Noodverband

Voor de 1e thuisspeeldag op zaterdag 25 september a.s. hebben we met veel moeite een krakkemikkelig noodverband aan kunnen leggen. Met schaamte moeten we constateren dat die dag zeker niet vlekkeloos zal verlopen! We doen een beroep op jullie om samen deze dag goed te laten verlopen.

 

Vrijwilligers

We merken dat het tekort aan tijd, wat we overhouden voor bestuurstaken maakt dat zaken blijven liggen. We horen veel frustraties terug van leden en ook van vrijwilligers juist over de dingen die blijven liggen. En natuurlijk ergens ook terecht. Men mag van de vereniging verwachten dat zaken goed geregeld worden en er secuur wordt omgegaan met de organisatie van verschillende activiteiten.

 

Maar mag de vereniging dan ook van zijn leden verwachten dat we samen onze schouders er onder zetten? Een vereniging kan alleen dan goed functioneren, als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Als iedereen een stukje van organisatie voor zijn rekening neemt dan maken vele handen licht werk.

We hebben een behoorlijk aantal actieve vrijwilligers, en daar moeten we zuinig op zijn. Graag willen we hierover in gesprek komen met onze leden om samen te kijken naar het vrijwilligersbeleid en om een noodkreet uit te spreken over het voortbestaan van onze vereniging op deze manier.

 

Brandbrief?

Je mag mijn brief gerust een brandbrief noemen. Eind november vindt de volgende ledenvergadering (ALV) plaats. Wanneer er zich dan geen of onvoldoende mensen hebben gemeld, zal het niet goed mogelijk meer zijn om de vereniging goed te besturen. Dat zal over de gehele linie gevolgen hebben. Zaken zullen niet meer worden geregeld en opgepakt en in de toekomst zal dat waar we trots op zijn, bijvoorbeeld dat we door de Nevobo aangemerkt worden als Superclub met een goede mini- en jeugdopleiding met perspectief op volleybal op topniveau, niet te realiseren zijn. De vraag doemt dan op of het bestuur dan nog wel de verantwoordelijkheid kan blijven nemen voor het functioneren van de vereniging.

 

We willen jullie dan ook dringend oproepen om aanwezig te zijn tijdens de “Een vereniging ben je SAMEN – KOMST “ in ons Landstede Sportcentrum.

 

Vriendelijke doch dringende groet,

 

Het bestuur van VC Zwolle,

Henk van Dijk, voorzitter