Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING LEDENVERGADERING 

Alle leden zijn dringend uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van VC Zwolle op woensdagavond 21 november a.s. om 19:30 uur in de Businessruimte van het Landstede Sportcentrum.

Belangrijkste agendapunten zijn de vorming van een nieuw bestuur en de goedkeuring van de Jaarrekening van het vorige seizoen.

De vacatures van voorzitter, penningmeester en secretaris moeten op korte termijn ingevuld worden.

 

Worden deze functies niet vervuld dan betekent dit dat er geen bestaansrecht meer is voor VC Zwolle. De vereniging zal zich voor het komende seizoen moeten liquideren.

Willen jullie dat voorkomen dan zal er vanuit de leden actie ondernomen moeten worden. Om daar een begin mee te maken is het nodig dat op de Algemene Ledenvergadering daar een concrete aanzet wordt gemaakt. Vandaar dit dringende beroep op de leden. Kom naar de Algemene Ledenvergadering en zorg voor een nieuw bestuur!

Het bestuur

 

Datum woensdag 21 november 2018

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Landstede Sportcentrum Businessruimte

 

 

Agenda:

 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de ledenvergadering van 25 april 2018 (bijlage 1) Verslag ledenvergadering 25 april 2018

4. Financiën

– goedkeuring van de Jaarrekening 2017 – 2018 (bijlage 2)  De Jaarrekening 2017- 2018 ligt vanaf 19:00 uur ter inzage in de vergaderruimte

– verslag van de Kascommissie

– verlenen van décharge aan de penningmeester

5. Gedragsregels (bijlage 3)  Gedragscode VC Zwolle

– Toelichting op deze nieuwe regels door Thekla de Jong, de vertrouwenspersoon van VC Zwolle

6. Jeugdzaken

7. Bestuurssamenstelling

8. Samenwerking VV Voorsterslag

9. Benoeming tot Lid van Verdienste van VC Zwolle

Het bestuur heeft de eer de leden voor te stellen mw. Mien Bootsma tot Lid van Verdienste van VC Zwolle te benoemen. Mw. Bootsma, die in haar 65e jarige loopbaan in het Zwolse volleybal altijd op het hoogste (recreatie)niveau heeft gespeeld, is dit seizoen op 80e jarige leeftijd gestopt als actief volleybalster.

10.  Rondvraag

 

11. Sluiting