Concept teamindeling dames seizoen 2022-2023

Hierbij de concept teamindelingen voor dames 3, 5, 6, 7 en 8. Deze concept teamindelingen zijn gemaakt op basis van de enquête resultaten en in overleg met de trainers, jeugd-TC, top-TC en dames TC. We zijn ons ervan bewust dat we nooit volledig aan ieders wensen kunnen voldoen. Desondanks hopen we dat een ieder de concept teamindelingen een kans wil geven.
Deze teamindelingen zijn nog een concept. Dit houdt in dat er nog kleine wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. De bedoeling was om nog in de nieuwe samenstellingen te trainen voor de zomervakantie, maar gezien het trainers tekort en de beperkte tijd is ervoor gekozen om door te trainen in de huidige samenstellingen en op de huidige trainingstijden, zoals het bestuur dat heeft vermeld. Er wordt een uitzondering gemaakt voor dames 3, dit team gaat nog wel trainen in de nieuwe samenstelling.
Mocht je vragen hebben over de teamindeling stuur dan gerust een mail naar tc-dames@vczwolle.nl