De cijfers over 2019 – 2020

Een toelichting op de boekhouding 2019-2020.

 

Het volleybaljaar 2019-2020 liep in sportief opzicht abrupt en vervelend af. Geen trainingen, geen wedstrijden. In financieel opzicht betekende dat spannende tijden.

Gelukkig hadden we meer leden dan we begroot hadden, onze leden betaalden trouw hun contributie, een aantal teamacties was al uitgevoerd, en ook sponsoren bleven ons trouw.

Trainers, vrijwilligers en de Nevobo droegen bij door geen of minder vergoedingen te ontvangen. Landstede Sportcentrum deed ook een duit in het zakje door de huurlasten te verminderen. En van de overheid ontvingen een bijdrage ter compensatie van de coronacrises.

Het seizoen 2020-2021 was al enige tijd op gang toen alle financiën helemaal in beeld waren. Uiteindelijk kan de vereniging tevreden zijn met het resultaat dat we onder aan de streep kunnen inboeken: een positief resultaat van € 6.613,- . Voor het feestelijk jubileum t.g.v. het 40-jarig bestaan (2021) is  € 5.000,-  opzijgezet. Deze reservering is vorig seizoen besproken in de ledenvergadering.

Tenslotte kan ik melden dat de jaarbetalers een halfjaar contributie teruggestort hebben gekregen.

Vanzelfsprekend ben ik desgevraagd graag bereid tot een nadere toelichting.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rini Kamp, penningmeester

geldzaken@vczwolle.nl