Extra Nieuws; Van de voorzitter

Geen contributie

Ook de 4e termijn van de contributie vervalt. Penningmeester Rini Kamp bevestigt het exclusief voor deze krant: “Ik strijk nu de laatste plooien glad. Door de welwillende opstellingen van trainers, sponsoren, Landstede Sportcentrum en door de overheidssteun hoeven de leden de 3e en 4e termijn niet te betalen. Leden die voor het hele jaar hebben betaald krijgen die termijnen gerestitueerd”.

 

Dames 1 landskampioen?  

Door winst op Laudame VCN hebben onze lange vrouwen de Kampioenspoule gehaald! Als ze doorgaan met winnen, worden ze landskampioen!  Volg de Livestream

 

Buiten spelen?

Gaan we buiten spelen?  Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt. Volg onze Nieuwsbrieven en onze site voor de laatste ontwikkelingen.

 

Van de voorzitter 

 

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen. Met deze Nieuwsbrief en met het financieel verslag op de site (eind volgende week) wil het bestuur verantwoording afleggen over het beleid van 2020.

 

2020  RAMPJAAR

VC Zwolle is opgericht om met plezier en met resultaat te volleyballen. In 2020 konden we dat door corona maar heel beperkt doen. Gelukkig zijn er niet veel leden van VC Zwolle ernstig ziek geworden door het vermaledijde virus. Toch kampt een tweetal leden nog steeds met  vervelende naweeën ervan. Vanaf deze plek wens ik beide een spoedig en volledig herstel toe.

Het schrijven van een verslag over het afgelopen seizoen waarin door corona de competities en trainingen moesten worden afgelast, is geen inspirerende bezigheid en ik wil zeker niet te lang stil blijven staan met wat er allemaal (Superzaterdagen, kampioenschappen, Eindfeest, Open club, Zomerkamp, Startdag enz.) niet door is gegaan.

Het bestuur heeft getracht binnen de mogelijkheden en voorschriften volleybal zo veel mogelijk door te laten gaan.  Het was erg prettig dat met de toetreding van Gerard van Vliet, het bestuur uit acht personen bestond, die zo gezamenlijk de coronacrises het hoofd konden bieden en daarnaast nog aan vernieuwing konden werken. Zo wordt er met steun van Sportservice Zwolle gewerkt aan een traject om vanuit een nieuw geformuleerde missie en visie, de organisatie van VC Zwolle te verbeteren.  (Hier Filmpje Henk inpassen)

Zo veel als binnen de coronarichtlijnen mogelijk was, zijn er in 2020 voor de jeugd en buiten bij het Landstede Sportcentrum traingingen georganiseerd. Gelukkig is daar met veel animo aan deelgenomen. Ook de Clinic voor de jeugd die ons bestuurslid Ton Mekel met de CMV Cie. en ons Dames 1 en Heren 1 heeft georganiseerd, was een succes. Maar 2020 zal het jaar blijven waarin we weinig aan onze mooie sport toekwamen. En dat terwijl we zo goed georganiseerd aan het sporten waren. Alle teams waren door de T.C. van trainers en coaches voorzien, wedstrijdsecretaris Ilse Veldman had het wedstrijdschema strak op orde, Henk Nijhuis had tientallen nieuwe scheidsrechters opgeleid en met onze “Vrienden” zouden we een prachtig 40-jarig jubileum gaan voorbereiden. Die lustrumviering die we dit jaar zouden vieren, is voorlopig in de koelkast gezet.

  

Overzicht 2020

Puntsgewijs noem ik hier kort de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Mochten jullie daar vragen over hebben of nog meer toelichting willen hebben, dan ben ik graag bereid daar per e-mail een antwoord op te geven.

 

  • Financiën

Onze penningmeester Rini Kamp, die dit jaar jammer genoeg uit het bestuur zal vertrekken, laat straks een financieel gezonde vereniging achter. Bij zijn aantreden in 2016 kampte VC Zwolle nog met jaarlijkse tekorten van € 6.000 tot € 9.000, -.  Nu heeft de vereniging een stevig kapitaaltje opgebouwd met dank aan acties door onze leden en bijdragen van sponsoren, met name een onverwacht grote bijdrage van de Sponsorloterij.  Zoals jullie straks op de site kunnen zien, heeft de vereniging het seizoen 2019 – 2020 met een positief saldo afgesloten. Door een zuinig beleid voert Rini onze vereniging ook verantwoord door de coronacrisis heen. Veel dank aan en lof voor deze deskundige en betrokken schatbewaarder!

 

  • Feestdagenactie “Zwolle wint 2020”

Dat VC Zwolle de coronacrises goed doorstaat is vooral te danken aan de grote betrokkenheid van jullie allemaal. Een mooi voorbeeld hiervan is ook de feestdagenactie “Zwolle wint 2020”. Al jarenlang organiseert Dames 7 aan het eind van het jaar een succesvolle wijnactie. In 2020 werd in een mooie mix van clubliefde en betrokkenheid bij lokale ondernemers-in nood, deze actie verder uitgebreid. Er werden meer smakelijke producten aangeboden i.v.m. de corona nu exclusief van plaatselijke bedrijven om hen te steunen in de moeilijke lockdown tijd. Ook andere volleybalverenigingen waren enthousiast over deze actie en sloten zich graag aan. Een prachtig initiatief waar terecht ook de Stentor uitgebreid aandacht en lof voor had.

 

  • Volleybalplezier

Als topsportteam was ons Dames 1 de enige ploeg die binnen de coronarichtlijnen (aangepast) mocht doortrainen en zonder publiek maar met veel energie en leuk spel en resultaten nu aan de competitie begonnen is. Wekelijks zijn ze nu, ook in de finalepoule – volop in de race voor het landskampioenschap- via een livestream te bewonderen. De topsportstichting, die ons 1e team bestiert, is er gelukkig in geslaagd een nieuwe naamsponsor te vinden. Djopzz zorgt ervoor dat onze lange Zwolse vrouwen goed gefaciliteerd in de eredivisie kunnen meestrijden om de hoogste plekken.

(Djopzz verbindt mens en werk, vult vacatures in en creëert banen. Djopzz is een intermediair op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering en poolbeheer).

Door de terugkeer van Jelle en Jan-Willem was Heren 1 aantoonbaar te sterk voor de 2e Divisie waardoor door opvulling van een opengevallen plek, promotie naar de 1e Divisie gevierd kon worden. Niet alleen onze hoogste Dames en Heren teams floreren. Ook onze jeugdteams presteren naar wens. De actieve CMV-staf zorgt voor een gestadige aanwas van veelbelovende jonge talenten die met veel plezier en overgave trainen en spelen. Ook het ledental van VC Zwolle blijft daardoor op peil. Ook onze recreantenafdeling, die niet vaak in de schijnwerpers staat, zorgt daarvoor: bij bijna alle groepen was er sprake van een ledenstop. Alle betrokken vrijwilligers, ook de organisatoren van ons Bedrijventoernooi, verdienen hier een eervolle vermelding!

 

  • VC Zwolle SUPERCLUB

Vanaf 1 september 2020 is het officieel. Onze Nederlandse Volleybal Bond, de Nevobo heeft VC Zwolle officieel aangemerkt als SUPERCLUB. De Nevobo heeft besloten de komende jaren stevig in het zetten op het versterken van verenigingen. Concreet betekent deze versterking voor onze verenging het aannemen van een professional, namelijk Pascal Veneman die de volgende doelen moet bereiken:

– Het helpen bouwen aan een ontwikkelingsgerichte jeugdlijn van VC Zwolle, waarbij ieder jeugdlid even belangrijk is

– Het opleiden van kader, trainers om invulling te geven aan ons steeds professioneler wordende (jeugd)opleiding

– Het versterken van volleybal in de regio Zwolle

 

De ondersteuning als Superclub gaat voor vier jaar.  Deze investering gaat samen met bijdragen vanuit andere partijen, zoals bijvoorbeeld in ons specifieke geval het Centre for Sports & Education (CSE).

 

  • Samenwerking met het CSE

Passend in het streven om als Superclub te opereren is ook de nieuwe samenwerking met het Zwolse Centre for Sports & Education. We trekken samen op met dit gerenommeerde sportopleidingsinstituut om de talentontwikkeling van jonge volleyballers een impuls te geven.

Heel zichtbaar in deze samenwerking is het Meisjes B team van het CSE dat onder de paraplu van VC Zwolle als CSE Regio Zwolle Volleybal MB 1 competitie gaat spelen in de hoofdklasse. De samenwerking strekt zich niet alleen uit dit team maar het is de bedoeling dat én de jeugdafdelingen van VC Zwolle, Voorsterslag én van verenigingen uit de regio profijt trekken van de extra middelen die we als Superclub genereren.

 

Tenslotte

De Corona pandemie heeft nog steeds enorme invloed op ons dagelijks leven en zorgt ook op het sportieve volleybalvlak nog steeds voor grote beperkingen. 2021 moet het jaar worden van herstel! We hebben een stip aan de horizon gekregen door het vaccinatieplan dat de komende maanden wordt uitgevoerd. Of dit na de zomer zal leiden tot een ‘normaal’ clubseizoen moet worden afgewacht. Hartverwarmend is de voorbereiding op de hervatting van volleybal door verschillende jeugdteams die stug buiten door trainen. (Foto Meisjes B2 in de sneeuw)

Het bestuur hecht eraan alle leden te bedanken voor het getoonde begrip voor alle vervelende maatregelen. Ik spreek de hoop uit dat we snel weer kunnen volleyballen zoals we gewend waren, kunnen trainen zonder beperkingen en gezellig een drankje of hapje kunnen doen in de kantine. Tot die tijd zullen wij nog even door moeten bijten. De beperkingen zijn niet gering maar de enige manier om het virus te beteugelen.

Blijf gezond!

Henk van Dijk, voorzitter