Kort verslag van de ALV

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2019 In ’t Vliegende Paard

 

De goede bezochte ledenvergadering kende een rijkgeschakeerd palet aan stemmingen.

Hoewel optimisme over de toekomst van VC Zwolle de hoofdtoon voerde, waren er ook momenten waarbij er sprake was van weemoed en verdriet. Dat Zwolle na 29 jaar geen herenteam meer in de Eredivisie heeft, werd alom met lichte melancholie beschouwd. Evenzo was er droefheid over het feit dat er geen basis voor een team in de Topdivisie kon worden gevonden en werd het betreurd dat Gert van Driel en andere bekwame bestuursleden afscheid namen van het bestuur.

 

Henk van Dijk, de nieuwe voorzitter van VC Zwolle, mocht direct na zijn verkiezing drie feestelijk activiteiten verrichten. Gert van Driel werd tot Lid van Verdienste benoemd als dank voor de intensieve werkzaamheden in zijn periode als leidsman van de vereniging. Truida Huisjes -Slot en Henk Nijhuis werden vervolgens tot Ereleden van de vereniging benoemd als dank voor de tientallen jaren dat zij zich als vrijwilliger belangeloos hebben ingezet hebben voor onze club.

Bij de opening van de vergadering keek Gert als scheidend voorzitter nog eenmaal trots terug op zijn ‘loopbaan’ als voorzitter. Bij zijn aantreden kampte de vereniging met een flink tekort. Nu staat de vereniging er door acties en de sponsoring van de Vriendenloterij financieel goed voor waardoor er geïnvesteerd kan worden in de jeugd en een professionele trainersstaf. Ook de samenwerking met VV Voorsterslag in de jongens- en herenlijn lijn is een goede zaak gebleken. Wat het afgelopen seizoen betreft, vond Gert het jammer dat na de degradatie van Coniche er in Zwolle na 29 jaar geen herenvolleybal op hoogste niveau meer te bewonderen valt. Blijdschap was er over de successen van het afgelopen seizoen:

  • Dames 1 (Regio Zwolle Volleybal) in de kampioenspoule, met een sterke selectie voor het nieuwe seizoen
  • Kampioenen: Dames 3, Dames 4, Meisjes A1, Meisjes B1, Jongens A1, CMV: N4-2, N5-1, N5-2 en N5-3. Kortom 75 van de 300 leden = 25% zijn kampioen geworden!!
  • Verenigingsactiviteiten: acties, feesten, toernooi; mooi om echt een vereniging te zijn.
  • Tenslotte bedankte Gert alle medewerkers en vrijwilligers voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar. Een belangrijk aspect van het vereniging zijn. We moeten het met elkaar doen.

Nieuw bestuur 2019-2020

 

Na het vertrek van Esclarmonde, Marga, Gert & Marcel, die allemaal hartelijk bedankt werden voor hun inzet en werkzaamheden, bestaat het bestuur uit:

Henk van Dijk – Voorzitter

Eveline Stevens – Secretaris

Rini Kamp – Penningmeester

Anouk van Wijk – Jeugdzaken

Hans Maarsen – Technische zaken

Ton Mekel – Vrijwilligersbeleid

Fons Mensink – Communicatie

 

Vacatures

  • Op wedstrijddagen: een team voor het opstarten van de thuisspeeldag dat ook de zaalwachten kan aansturen.
  • Leden voor de Technische commissies en de Activiteitencommissie
  • Een ledenadministrateur

Informatie en opgave:voorzitter@vczwolle.nl

Vooruitblik van de voorzitter

 

Henk toonde zich na zijn benoeming als voorzitter gelukkig met het nieuwe bestuur, dat bestaat uit een mooie mix van ervaring en jongeren. Het bestuur is blij dat een aantal zaken voor het nieuwe seizoen al goed geregeld is (de dameslijn, de samenwerking met VV Voorsterslag, de aanstelling van deskundige trainers). Aandacht is er nodig voor het opzetten van en het goed uitvoeren van het technisch beleid. Vooral ook bij de jeugd. Hier willen we ook graag Dames 1 bij betrekken. Tenslotte heeft Henk bij dit agendapunt Henk Mekel als nieuwkomer binnen de vereniging geïntroduceerd. Henk heeft zich voorgesteld aan de leden en aangegeven dat hij zich als bestuurslid voornamelijk bezig zal houden met het vormgeven van een nieuw vrijwilligersbeleid.

 

Financiën en sponsoring

Ook bij dit agendapunt was er sprake van wisselende stemmingen. Blijdschap over de gezonde positie met daartegenover zorgen over de contributieverhoging en niet sluitende Begroting 2019 – 2020.

Onze penningmeester, Rini Kamp heeft een korte toelichting op de begroting gegeven. Door de gestegen kosten voor zaalhuur en trainers is voor het eerst in drie jaar een contributieverhoging noodzakelijk. Ondanks deze verhoging sluit de begroting met een klein tekort van € 2.762, -. Acties en sponsoring blijven nodig om financieel gezond te blijven.

Gelukkig zijn Michael en Wouter als nieuwe sponsorcommissie aangetreden. Zij hebben een drietal pakketten (goud, zilver en brons) ontwikkeld waardoor sponsoren steeds een op maat gesneden aanbod kan worden gedaan. De commissie vertrouwt erop dat er daardoor meer inkomsten kunnen worden verkregen met als ideaal dat elk team, zijn of haar netwerk gaat benutten om een teamsponsor binnen te hengelen.

Nadat de Begroting 2019 – 2020 goedgekeurd was en er nog enkele huishoudelijk zaken waren afgewikkeld zoals het instellen van een kas- en lustrum commissie (in 2021 bestaat de vereniging 40 jaar), was er in het gezellige `t Vliegende Paard tijd voor meerdere toasten op het nieuwe seizoen.