Nieuwe spelregels

Plakken mag nog steeds niet maar voortaan wordt het bovenhands spelen soepeler beoordeeld, legt Henk Nijhuis (foto) , de spelregelprofessor van de vereniging, uit. Het heeft dus geen zin meer om “handbal” naar de scheids te gaan roepen als de spelverdeelster de bal wat onzuiver speelt, merkt onze meest ervaren scheidsrechtersbeoordelaar op: “In het kader van ‘Meer spelplezier’ is door de Nevobo een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft de beoordeling van de zogenoemde internal pass.

De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Deze regel werd afgelopen seizoen in de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd”.

Andere belangrijke wijzigingen zijn volgens Henk:

  • Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager
  • Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél met betrekking tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of Live bijhouden.
  • Spelerswissel voor A-, B- en C-jeugd gelijk voor alle niveaus. De wisselregel die nu al geldt voor de A-, B- en C-jeugd, Hoofd- en Topklasse, wordt uitgebreid naar alle andere klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van toepassing.

 

Nieuw seizoen, nieuwe regels

 

Reglementen en spelregels voor het nieuwe seizoen zijn aangepast op basis van input van de verenigingen

 

Klik hier voor de lijst met de belangrijkste wijzigingen, print ze uit en hang ze boven je bed .https://gallery.mailchimp.com/7f11dd5308485402fe3965ae5/files/f34e9d32-4131-4cc3-bda7-fa46ad37e8b1/Wijzigingen_Reglementen_en_spelregels_23_mrt_en_22_juni_2019_V2.01.pdf

 

Met sommige aanpassingen krijg je al voor aanvang van het nieuwe seizoen te maken; zorg dus dat degenen die ermee te maken hebben, tijdig op de hoogte zijn! Alle actuele, volledige en officiële teksten van reglementen en alle spelregels vind je uiteraard op deze Nevobo site.

 

Reglementen (Belangrijke info voor alle verenigingsfunctionarissen!), ondermeer:

 

Aanpassing op de invallersbepalingen

Horizontaal meespelen

Aanpassing aanvangstijden (jeugd)wedstrijden

Sancties bij afmelden en/of niet (volledig) opkomen

Vernieuwd reglement CMV

Vanaf 3e divisie en lager mogen dames bij heren meedoen

Spelregels (Belangrijke info voor alle volleyballers en functionarissen!)