Ontwikkel je als scheidsrechter

De Nevobo heeft een redelijke leeftijdsopbouw, toch willen we vooral “jonge” scheidsrechters extra ondersteuning bieden om met goede begeleiding snelle door te stromen naar een hoger niveau. Door een goede persoonlijke begeleiding, is bewezen in het verleden dat scheidsrechters, langer maar vooral met meer fluitplezier actief zijn in de volleybalsport. Door een persoonlijke begeleider aan te stellen streven we ernaar dat de jonge scheidsrechters zich snel ontwikkelen en doorstromen en in de toekomst op Internationale wedstrijden (kampioenschappen, toernooien en ook Olympische Spelen) actief kunnen zijn. Kortom, naast spelen en supporteren zijn er meer wegen die leiden naar het hoogste niveau.

Uiteraard kan iedere official zich aanmelden om voor begeleiding in aanmerking te komen. Gezien het aantal beschikbare begeleiders, hebben we onze focus als eerste bij de groep t/m 25 jaar gelegd.

 

Wie kan meedoen aan het de extra begeleiding?

 

Alle scheidsrechters die jonger zijn dan 26 jaar.

Scheidsrechters die de ambitie hebben om op het hoogste regionale niveau of hoger (nationale competitie) te fluiten.

Scheidsrechters die wel internationaal ingezet willen worden, maar dit niet als speler kunnen bereiken.

De scheidsrechtercoördinatoren van de verenigingen zullen ondersteund worden bij het zoeken/werven van kandidaten voor het jeugdplan.

Mocht je als speler/coach/toeschouwer een scheidsrechter (jonger dan 26) in aanmerking willen laten komen voor deelname, meld hem/haar dan aan bij de Nevobo. Op onze site (vczwolle.nl) vind je alle informatie.

Wat kan een scheidsrechter die deelneemt verwachten:

 

Persoonlijke begeleiding door middel van een begeleider.

Met de begeleider, vereniging en Nevobo zal een persoonlijke leerroute worden afgesproken.

De scheidsrechterbegeleider is voor de scheidsrechter bereikbaar via de gebruikelijke manieren zoals telefoon en/of de sociale media en de begeleider zal tijdens het seizoen een paar keer proberen aanwezig te zijn bij een wedstrijd die gefloten moet worden dit in overleg met de scheidsrechter.

De begeleider zal zorgen voor extra opleidingsmogelijkheden d.m.v. het versterken van informatiemateriaal omtrent de arbitrage en het participeren tijdens cursussen/bijscholingen binnen de regio.

Bij het goed functioneren, tussentijdse promotie naar een hogere code.

De deelnemer kan in aanmerking komen voor een versneld traject, die ook aan sluit op de Masterclass nationaal.

Wat moet de scheidsrechter doen om mee te kunnen doen aan het jeugdplan

 

Het bijhouden van een portfolio

In deze portfolio dient de scheidsrechter de informatie die hij/zij krijgt bij te houden.

Zoals de persoonlijke leerroute en elk jaar de wijzigingen in de arbitrage e.d.

Informatie verkregen tijdens de opleidingsmogelijkheden.

Dit lijkt veel werk, maar eenmaal opgestart is het een kwestie van bijhouden.

 

Na elke gefloten wedstrijd een scheidsrechters zelfreflectie in vullen en zorgen dat deze bij haar of zijn mentor terecht komt en deze met haar of zijn coach te bespreken. Op promotieklasse niveau en hoger, gaat dit via het Arbitrage informatie systeem, op lagere niveaus is dit systeem niet actief. Hier zal een standaardformulier gebruikt worden (wordt aangeleverd door de Nevobo).

Het mee doen aan de opleidingsmogelijkheden die de regio de scheidsrechter biedt.

Het voldoende beschikbaar zijn voor het fluiten van wedstrijden op zijn/ haar niveau.

Het fluiten van wedstrijden tijdens toernooien b.v. open clubkampioenschappen de eerste zaterdag van het jaar de voorronde van de NOJK.

Het maken van de jaarlijkse spelregeltoets met goed gevolg dit betekent dat minimaal 70% van de antwoorden juist moeten zijn.

Kortom mocht je interesse hebben om extra begeleiding te krijgen bij het fluiten, laat dit weten aan Marian, Wilma, Leon of Michiel

 

Marian Folmer (Noord): arbitrage.noord@nevobo.nl

 

Wilma van Beek (Oost): arbitrage.oost@nevobo.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Michiel van der Eerden

Coördinator Arbitrage Regionaal