Protocol Verantwoord Sporten

VAN DE VOORZITTER    

 

17 augustus is de dag waar iedereen reikhalzend naar heeft uitgekeken. Dan gaan we, gezond en wel, beginnen aan het nieuwe seizoen.

Ik ben enorm opgelucht dat we in onze vereniging niet met zware coronaziektegevallen (of erger) zijn geconfronteerd.  Verder zijn wij blij met de versoepeling van de overheidsmaatregelen waardoor we weer kunnen trainen en spelen. Toch is het coronavirus nog lang niet verslagen. Daarom wil ik hierbij een klemmend beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Houd je aan onderstaande protocollen en aan de maatregelen die we samen met Landstede hebben getroffen. Van ons eigen gedrag is het afhankelijk of de versoepelingen door kunnen blijven gaan.

2020 – 2021 is in dubbel opzicht een speciaal seizoen. Allereerst natuurlijk door het coronavirus waardoor we spelen en trainen onder bijzondere restricties. Op de tweede plaats omdat onze mooie club in 2021 zijn 40-jarig jubileum zal vieren.

In 1981 is onze vereniging ontstaan door een fusie van een aantal kleinere clubs met als doel gezelligheid te combineren met topvolleybal in Zwolle e.o. Een fusie die succes heeft afgeworpen: de gezelligheid is er altijd geweest en van de resultaten (eredivisieploegen, bekerwinsten, lands- en jeugdkampioenschappen en Europa Cup wedstrijden) konden de fusiepartners in 1981 alleen maar dromen.

Door de coronacrises ziet het er naar uit dat we geen uitbundige activiteiten kunnen ontplooien. Maar laten we door met dubbel plezier te spelen en te presteren er een waardig jubileum jaar van maken.

Als ik naar het komende seizoen kijk, zien we dat vrijwel alle jeugd- en seniorenteams tijdig zijn samengesteld en trainers/coaches gekoppeld zijn aan de teams. Fantastisch werk van de Technische Commissie en tal van vrijwilligers, die onder moeilijke omstandigheden en op afstand hebben moeten werken. De grote betrokkenheid die we hebben mogen ervaren van leden, ouders en vrijwilligers geeft ons veel vertrouwen in de toekomst.

Na een bewogen seizoen 2019-2020 vertrouw ik erop dat we het komende seizoen goed voorbereid kunnen starten. Namens het bestuur wens ik iedereen een heel fijn, sportief en gezond volleybaljaar 2020-2021 toe.

Als laatste nog een extra oproep: wil iedereen die dat nog niet gedaan heeft, de ballen van afgelopen seizoen inleveren bij Henk Nijhuis of contact met hem opnemen: h.s.nijhuis@gmail.com. Zonder ballen is het toch echt een stuk minder leuk trainen.

Henk van Dijk

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Protocol Verantwoord Sporten

 

Algemene uitgangspunten

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

 

Uitgangspunten Landstede Sportcentrum   

Landstede Sportcentrum

 

 • Wij hebben maatregelen genomen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, deze worden nader toegelicht in hoofdstuk 5 (zie hieronder)
 • Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk op de fiets te komen. Ouders die hun kinderen brengen,kunnen de kinderen uit laten stappen op P1, aan de voorzijde van het Sportcentrum. Ouders mogen niet mee naar binnen.
 • Parkeren, autoParkeren is mogelijk op P1 aan de voorzijde van het Sportcentrum, op P2 aan de achterzijde van hetSportcentrum, langs de straat (Ossenkamp) aan de zijde van het Sportcentrum. Parkeren is expliciet NIET toegestaan op het parkeerterrein van Djambo Kidsplay.

   

  Parkeren, fiets

  Voor fietsers is een fietsenstalling beschikbaar aan de voorzijde van het Sportcentrum. Fietsen graag

  plaatsen in de hiervoor bestemde rekken.

   

  Aankomsttijd

  Wij adviseren teams (sporters, trainers, begeleiders) maximaal 10 minuten voor aanvang van hun

  training aanwezig te zijn. Bij wedstrijden is dit 20 minuten.

   

 • Wij adviseren om van te voren thuis naar het toilet te gaan en zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten op onze locatie.
 • Iedereen wordt gevraagd om bij binnenkomst in het Sportcentrum de handen te desinfecteren bij de desinfectiezuil die in de hoofdentree staat opgesteld.
 • Bij trainingen en wedstrijden is GEEN publiek toegestaan. Uitzondering hierop vormen de vervoerders van uitspelende teams en begeleiders of vaste mantelzorgers van personen met een handicap.
 • Van deze personen wordt verwacht dat zij een onderlinge afstand in acht nemen van 1,5 meter, met uitzondering van de begeleiders of vaste mantelzorgers voor zover zij noodzakelijkerwijs bij de door hun begeleide persoon aanwezig moeten zijn.
 • het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen;
 • Kleedkamers zijn NIET geopend. Sporters, trainers, begeleiders en scheidsrechters worden geacht zich thuis al omgekleed te hebben. Na afloop van een training of wedstrijd is er geen gelegenheid voor douchen.
 • Na de training of wedstrijd verlaten sporters, trainers, begeleiders en scheidsrechters direct het Landstede Sportcentrum.
 • De verenigingen die gebruik maken van onze faciliteiten hebben dit protocol ook ontvangen, met de vraag om dit te delen met hun trainers/instructeurs, zodat ook zij op de hoogte zijn van de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren.
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
 • De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.

Klik hier voor het volledige protocol Protocol Verantwoord sporten Landstede Sportcentrum V15