Uitnodiging Ledenvergadering 25 april 2018

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van VC Zwolle op woensdag 25 april a.s. om 19:30 uur in de Businessruimte van het Landstede Sportcentrum.

De ALV staat in het teken van het beleid en de begroting van het nieuwe seizoen. Wil je horen hoe de club ervoor staat, hoe we schuldenvrij zijn geraakt door de steun van de Vriendenloterij, waar we zoal mee bezig zijn, meepraten over wat nog beter moet of kan, je bent van harte welkom! Hoe meer (ouders van) leden, hoe liever! Heel graag tot 25 april a.s.!

Het bestuur

 

Datum woensdag 25 april 2018

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Landstede Sportcentrum Businessruimte

Agenda:

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Privacy beleid VC Zwolle (bijlage 1)    Privacy Policy VC Zwolle
 • Ons reglement is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving: Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde     privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

 1. Verslag van de ledenvergadering van 15 november 2017 (bijlage 2) Verslag ledenvergadering 2017-11-15

 

 1. Organisatie verenigingstaken

 

 1. Acties verslag van het verloop van de ondernomen acties van dit seizoen

 

 1. Financiën
 • Begroting 2018 – 2019 (bijlage 3)  De Begroting 2018 – 2019 ligt vanaf 19:00 uur ter inzage in de vergaderruimte
 • Vaststellen van de contributies voor het seizoen 2018 – 2019 (het bestuur stelt voor de contributies ongewijzigd vast te stellen. De bedragen staan in bijlage 4 “VC Zwolle Aanmeldingsformulier 2018”  VC Zwolle aanmeldingsformulier 2018-2019

 

 1. Bestuurlijke zaken:
 • Samenwerking VV Voorsterslag; evaluatie en voortgang
 • Vacatures. I.v.m. het vertrek van bestuursleden is er dringend behoefte aan een nieuwe secretaris, een vicevoorzitter en bestuursleden Jeugdzaken en Sponsorzaken. Informatie en aanmelding bij de voorzitter

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting