Update Protocol

Beste leden,

De kop is eraf, de eerste trainingsweek zit erop. We zijn blij dat we in deze corona-tijd gewoon kunnen trainen in het Landstede Sportcentrum. Om dit te kunnen blijven doen, is het van groot belang dat we ons aan het Protocol Verantwoord Sporten houden.

 

Belangrijkste punten:

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training, omgekleed en wel, naar de zaal
  • Iedereen wacht (op 1,5 meter afstand van elkaar) op de tribune tot de zaal helemaal leeg is. Dan pas kan je met je team het veld op.
  • Er staat een gastvrouw / gastheer van de vereniging bij binnenkomst bij de ingang. Stem eventuele onduidelijkheden met haar / hem af. Volg de instructies strikt op.
  • Na de training willen we je (hoe ongezellig ook) vragen om toch zo snel mogelijk naar buiten te gaan.

Dank voor jullie begrip en medewerking! Het is een bizarre tijd, waarin we jammer genoeg weinig verenigingsgevoel ontwikkelen. Maar voorlopig moeten we er met elkaar voor zorgen dat we kunnen blijven trainen! Onze zustervereniging CSV mag bijvoorbeeld nog steeds niet trainen in het Deltion College. We stellen de medewerking van Landstede Sportcentrum daarom enorm op prijs.

Veel plezier op de (aangepaste) training!

Namens het bestuur,

Henk van Dijk