Van de voorzitter

De Corona pandemie heeft nog steeds enorme invloed op ons dagelijks leven en zorgt ook op het sportieve volleybalvlak nog steeds voor grote beperkingen. 2021 moet het jaar worden van herstel! We hebben een stip aan de horizon gekregen door het vaccinatieplan dat de komende maanden wordt uitgevoerd. Of dit na de zomer zal leiden tot een ‘normaal’ clubseizoen moet worden afgewacht.

Onder de huidige omstandigheden acht de Nevobo het niet realistisch dat de competities nog kunnen worden hervat. Dit heeft het bondsbestuur doen besluiten dit kalenderjaar geen competitiewedstrijden meer te plannen. Alleen teams die dat willen, zullen mogelijk over enkele weken “om niet” nog enkele potjes kunnen spelen. Ook heeft de Nevobo door de verlenging van de lockdown moeten besluiten dat de Volleydirect Open (NOJK) definitief niet doorgaat.

Gelukkig kunnen we allemaal via de livestream wel genieten van ons Dames 1 (Djopzz Regio Zwolle Volleybal) dat met veel plezier, inzet en resultaat goed volleybal laat zien.

De samenwerking met het CSE heeft als voordeel dat ons gezamenlijk Meisjes B team – nu nog online, maar straks weer op school – hard kan doortrainen zodat op termijn onze vereniging deze talenten in onze topteams kan inzetten. Hartverwarmend is ook de inzet van Jongens A2 die zich op een beachveld in de kou al voorbereidt op komende competities.

Mochten de sportaccommodaties toch nog voor het einde van het seizoen worden vrijgegeven, dan gaan we vanzelfsprekend aan de slag om het volleyballen weer op te pakken en elkaar te ontmoeten.

 

Geen Ledenvergadering in het voorjaar

Volgens de statuten van onze club dient het bestuur regelmatig verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De Algemene Ledenvergadering kan nu niet op de gebruikelijke wijze worden georganiseerd. Het bestuur heeft besloten dit voorjaar geen ALV uit te schrijven. Binnen afzienbare tijd wordt het verslag over 2020 met de financiële overzichten en rapportage op onze website geplaatst. Nadere uitleg en informatie hierover wordt binnenkort in een Nieuwsbrief naar de leden verstuurd.

 

Contributie 3e termijn vervalt

Doordat iedereen trouw de 1e en 2e termijn van de contributie voldaan heeft, staan we er als vereniging goed voor. Omdat er nu niet gespeeld wordt en er minder kosten gemaakt worden, heeft het bestuur besloten de 3e termijn van de contributie niet te innen. Over de vierde termijn kan het bestuur nu nog geen uitspraak doen. Daarvoor moet afgewacht worden wanneer trainingen, wedstrijden en toernooitjes weer gespeeld kunnen worden.

 

Dank

Het bestuur hecht eraan alle leden te bedanken voor het getoonde begrip voor alle maatregelen. Het aantal bestaande leden is stabiel gebleven en de afgelopen maanden zijn er zelfs nog enkele nieuwe leden welkom geheten. Wij hopen en verwachten dat 2021 een keerpunt wordt voor iedereen.

Ik spreek de hoop uit dat we snel weer kunnen volleyballen zoals we gewend waren, kunnen trainen zonder beperkingen en gezellig een drankje of hapje kunnen doen in de kantine. Tot die tijd zullen wij nog even door moeten bijten. De beperkingen zijn niet gering maar de enige manier om het virus te beteugelen.

 

Blijf gezond!

 

Henk van Dijk