Voorlopige teamindelingen

Teamindelingen: Vouw het scherm uit door op “Teamindelingen” te klikken.

De teamindeling van de Jongenslijn volgt z.s.m.

Informatie en opmerkingen naar: tc-dames@vczwolle.nltc-heren@vczwolle.nl ; jeugdzaken@vczwolle.nl; 

CMV@vczwolle.nl

 

Voorlopige-teamindeling-Voorsterslag-VC-Zwolle-2020-2021

 

Teamindeling dames 2020-2021

 

Voorlopige indeling CMV V0.1 28 april

 

Voorlopige indeling Meisjes V0.4 A

Toelichting:

In verband met het bizarre einde van het seizoen en het niet kunnen trainen in de nieuwe teamsamenstellingen zijn we met de TC tot deze indeling gekomen. We hebben veel doorstroom, dus er zijn verschillende teams die in een (bijna geheel) nieuwe samenstelling gaan spelen. We hebben erop gelet dat alle teams evenwichtig zijn samengesteld. Het kan zijn dat je nu niet bij bekenden in een team bent ingedeeld. Bij de start van het nieuwe seizoen willen we de nieuwe teams een kans geven.De teamindelingen zijn echter voorlopig. Wanneer we beginnen met trainen, kunnen we pas een juiste inschatting maken of de teams goed in balans zijn:

 

  • Voor de B-Meisjes ambiëren we om 1 keer in de week of 1 keer in de twee weken met de hele groep te trainen onder begeleiding van een hoofdtrainer en meerdere trainers. Zo willen we zorgen dat de verschillen tussen de teams klein zijn en elke speelster hetzelfde trainingsaanbod krijgt.

 

  • Voor de A-Meisjes geldt dat A1 nu acht spelers heeft en dat aan het begin van de competitie de keus wordt gemaakt om *of* 1/2 speelsters vanuit A2 naar A1 over te plaatsen, *of* dat er twee flexibele plekken komen waardoor speelsters uit A2 met de wedstrijden kunnen meedoen. Meetrainen van A2 bij A1 wordt vanaf het begin mogelijk, ook omdat we hier de verschillen tussen de teams klein willen houden.

 

Wanneer er vragen zijn, graag mailen naar  jeugdzaken@vczwolle.nl

Alle mails worden in onze overwegingen meegenomen en nog een keer besproken. Binnen twee weken zal ik alle mails beantwoorden.

De vereniging houdt zich het recht voor om de indeling van het team te wijzigen na de eerste helft van de competitie.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Technische Cie.

Anouk van Wijk