Privacy Policy

VC Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In ons Privacy policy reglement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ons reglement is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving: Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Klik voor het nieuwe reglement: :Privacy-Policy-VC-Zwolle