De sponsorcommissie is een commissie met een zeer belangrijke en uitdagende taak, namelijk het mogelijk maken van nieuwe investeringen voor de club d.m.v. sponsoring. Daarnaast richten wij ons op het onderhouden van de bestaande relaties.

 

De sponsorcommissie zet zich in om een bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van nieuwe investeringen voor de vereniging. Wij zijn daarbij erg afhankelijk van de inzet van de leden. Naar aanleiding van jullie tips willen wij graag nieuwe contacten bezoeken/ informeren en hen een passend voorstel doen.

 

Dus mocht u iemand kennen in uw omgeving die de vereniging een warm hart toedraagt en over wil gaan tot sponsoring neem dan contact met ons op, dan zorgen wij voor een spoedige en correcte afhandeling. Wij zullen daarop in het eerste overleg de mogelijkheden/ wensen bespreken en toetsen aan de wensen en normen van onze vereniging. Ook zorgen wij ervoor dat de belangen van de reeds bestaande sponsoren worden gewaarborgd. Voor degenen die als sponsor bij de vereniging betrokken willen zijn, zijn verschillende sponsorpakketten samengesteld.

 

Indien u vragen, opmerkingen, tips of meer informatie wilt hebben inzake de verschillende sponsor pakketten horen wij dat graag en kunt u ons bereiken door middel van onderstaande contactgegevens!

 

Contactpersoon sponsorcommissie:

Michaël IJsselstein

sponsorcommissie@vczwolle.nl