Wat doet de vertrouwenspersoon?

 

Onze vereniging heeft gekozen om m.n. voor haar jeugdspelers en -speelsters beleid op te stellen ter bevordering van een optimaal pedagogisch klimaat. Dat betekent dat club probeert te zorgen dat iedereen zich thuis en veilig voelt bij VC Zwolle. Alle leden zijn gebonden aan de Gedragscode VC Zwolle die op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2018 zijn vastgesteld. Klik hier :Gedragscode VC Zwolle

 

Bij dit goede streven hoort o.a. het bespreken en (uit-)delen van omgangsnormen met elkaar en het aanstellen van een vertrouwenspersoon zodat er een plek / een persoon is waar je naar toe kan als het rondom je volleybal niet goed gaat. Die vertrouwenspersoon is Thekla de Jong.

 

Jeugdspelers en -speelsters kunnen contact met Thekla opnemen als:

 • er op de training dingen gebeuren die niet fijn zijn;
 • er in het team dingen gebeuren die niet fijn zijn;
 • er tijdens de wedstrijd in het veld of in de kleedkamer dingen gebeuren die niet fijn zijn;
 • het tussen de speler en de trainer niet goed gaat;
 • het tussen de speler en de coach niet goed gaat;
 • het tussen de speler en een teamgenoot / teamgenoten niet goed gaat;
 • er nog iets anders is tijdens het volleybal wat de speler niet fijn vindt

 

In al die gevallen kan de speler proberen:

 • om er met de trainer, coach en team uit te komen;
 • om er met de jeugdcommissie uit te komen,
 • maar de speler kan ook contact opnemen met Thekla, omdat dat dat soms makkelijker voor de speler kan zijn.

Zij zit namelijk niet in het team, zij coacht de speler niet, zij traint de speler niet, dus zij staat altijd buiten datgene wat er aan de hand is.

Thekla kan verschillende dingen voor de speler doen:

 • Zij kan naar de speler luisteren, en er met hem/haar over praten.
 • Zij kan de speler tips geven hoe hij/zij het zelf zou kunnen oplossen (eventueel met hulp van de ouders).
 • Zij kan het samen met de speler gaan oplossen.
 • Zij kan het zonder de speler erbij gaan oplossen.

 

Thekla zal altijd eerst samen kijken wat voor de speler het fijnste is om te doen en te kiezen en zij zal nooit iets verder vertellen wat zij van de speler heeft gehoord, zonder dat zij daar eerst samen afspraken over hebben gemaakt met de speler. Zij heeft namelijk geheimhoudingsplicht!

 

In officiële woorden is de vertrouwenspersoon er om situaties te doen stoppen waarin er sprake is van:

 • pesten;
 • discriminatie;
 • intimidatie;
 • grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten;
 • agressie en/of geweld;
 • uitsluiting.

 

Allemaal vervelende (soms zelfs strafbare) situaties. Thekla vertrouwt er dan ook op dat zij dit jaar niet veel ’werk’ heeft, want dat betekent dat we het heel goed met elkaar doen binnen de vereniging. Maar als ze wel wat zou kunnen doen, dan hoopt ze heel erg dat een speler haar durft te bereiken, want samen kunnen we meer oplossen dan alleen!

 

Ook voor de senioren

Thekla fungeert ook als vertrouwenspersoon voor de senioren. Dit wil zij gaan doen met een nog te vinden mannelijke collega-vertrouwenspersoon. Als er rondom haar eigen team (D3) dingen spelen, dan neemt Gert van Driel haar taak over. We willen ten alle tijden voorkomen dat belangen verstrengelen.

 

Thekla de Jong is te bereiken via:

✉ Thekla@vczwolle.nl

06-45755155