Vertrouwenspersoon

Wat doet onze vertrouwenspersoon en wie is het

Sinds een paar jaar heeft onze vereniging gekozen om m.n. voor haar jeugdspelers en -speelsters beleid op te stellen ter bevordering van een optimaal pedagogisch klimaat. Dat betekent dat club probeert te zorgen dat iedereen zich thuis en veilig voelt bij VC Zwolle. Alle leden zijn gebonden aan de Gedragscode VC Zwolle die op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2018 zijn vastgesteld.

Gedragscode VC Zwolle

 

Die vertrouwenspersoon is Pauline Fellinger (moeder van Alyke uit dames 5), oud speelster van D3 en D4 en ruim 20 jaar lid van onze vereniging. Pauline werkt als PMT’er in een eigen praktijk en geeft les op de Calo van Hogeschool Windesheim.

 

Pauline zal met alle jeugdteams de omgangsnormen bespreken. Sommige jeugdleden hebben in een eerder jaar al eens een bezoek van een vertrouwenspersoon gehad.

Wat doet de vertrouwenspersoon

Jeugdspelers en -speelsters kunnen contact met Pauline opnemen als:

– er op de training dingen gebeuren die niet fijn zijn;

– er in het team dingen gebeuren die niet fijn zijn;

– er tijdens de wedstrijd in het veld of in de kleedkamer dingen gebeuren die niet fijn zijn;

– het tussen de speler en de trainer niet goed gaat;

– het tussen de speler en de coach niet goed gaat;

– het tussen de speler en een teamgenoot/ teamgenoten niet goed gaat;

– er nog iets anders is tijdens het volleybal wat de speler niet fijn vindt.

 

In al die gevallen kan de speler proberen

– om er met de trainer, coach en team uit te komen;

– om er met de jeugdcommissie uit te komen,

– maar de speler kan ook contact opnemen met Pauline, omdat dat dat soms makkelijker voor de speler kan zijn.

 

Zij zit namelijk niet in het team, zij coacht de speler niet, zij traint de speler niet, dus zij staat altijd buiten datgene wat er aan de hand is.

Pauline kan verschillende dingen voor de speler doen:

– Zij kan naar de speler luisteren, en er met hem/haar over praten

– Zij kan de speler tips geven hoe hij/zij het zelf zou kunnen oplossen (eventueel met hulp van de ouders)

– Zij kan het samen met de speler gaan oplossen

– Zij kan het zonder de speler erbij gaan oplossen

 

Pauline zal altijd eerst samen kijken wat voor de speler het fijnste is om te doen en te kiezen en zij zullen nooit iets verder vertellen wat zij van de speler hebben gehoord, zonder dat zij daar eerst samen afspraken over hebben gemaakt met de speler. Zij hebben namelijk geheimhoudingsplicht!

 

In officiële woorden is de vertrouwenspersoon er om situaties te doen stoppen waarin er sprake is van

– pesten

– discriminatie

– intimidatie

– grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten

– agressie en/of geweld

– uitsluiting

 

Allemaal vervelende (soms zelfs strafbare) situaties. Pauline hoopt dan ook dat zij dit jaar niet veel ‘werk’ heeft, want dat betekent dat we het heel goed met elkaar doen binnen de vereniging. Maar als ze wel wat zou kunnen doen, dan hoopt ze heel erg dat een speler haar durft te bereiken, want samen kunnen we meer oplossen dan alleen!!

 

Ook voor de senioren 

Pauline fungeert ook als vertrouwenspersonen voor de senioren. Als er rondom het team van Pauline’s dochter (MB1(dingen spelen, dan zoekt Pauline binnen de vereniging naar een vervangend vertrouwenspersoon. We willen ten alle tijden voorkomen dat belangen verstrengelen.

 

Meer weten over de vertrouwenspersoon

Pauline is te bereiken via telefoonnummer 06 – 16 53 78 79 en e-mailadres: vertrouwenspersoon@vczwolle.nl