Nieuwsbrief

Via een digitale nieuwsbrief informeren wij onze leden per mail. Ben je lid of ouder/verzorger van een jeugdlid en ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een mail naar communicatie@vczwolle.nl met daarin het mailadres waarop je de nieuwsbrief wilt ontvangen en het team waar je bij betrokken bent.